‘Muhammediye’ müzayedeye çıkıyor

SERAY ŞAHİNLER- Eser 10 Mart’ta Arthill’in düzenlediği müzayedede 20 bin dolardan satışa çıkacak. Dokuz bin küsurluk beyitle en hacimli ilk manzum Türkçe eser olarak kabul ve üç bölümden oluşan eserde Hz. Muhammed’in doğumu, hayatı, kıyâmet alâmetleri ve Âhiret hayatı anlatılıyor. 17.YY başı Sultan I.Ahmed Han’a atfen yazılan bu nüsha saray işi, tezhipli ve minyatürlü. “Saray-ı Cedîde-i Âmire Hazinesi Dairesi (Edirne Sarayı) Hattatı Mehmed Selânikî Efendi” ketebeli ve Hicri 1017 / Miladi 1608 tarihli.

Farklı nüshalar

Günümüzde Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv ve Neşriyat Müdürlüğü Kütüphanesi’nde “nr.431/A” kaydı ile yer alan nüshanın dışında 32 tanesi İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi’nde olmak üzere 58 tam, yedi eksik nüsha tespit edilmiş. Bunların dışında Anadolu’nun çeşitli kütüphanelerinde 30’dan fazla nüsha, Kahire, Londra, Vatikan Kütüphaneleri’nde ise 10’u aşkın yazma mevcut.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x