“Petrokimya projesi için yabancılarla görüşüyoruz”

Ermut, ithalatı azaltmak ve strate­jik yatırımlara katkı sağlamak için Petrokimya Projesi süre­cine TVF’nin dahil olduğunu ifade ederek, “Projeye hem fi­nansmanı hem de firma tecrü­besiyle katkı sağlayacak, bü­yük ihtimal yabancı ortakla hareket edilmesi noktasında görüşmelerimizi sürdürüyo­ruz. Özellikle bizim gibi mua­dil varlık fonlarının şirketleri ve yine bu konulardaki uzman ülkelerin ve ham madde avan­tajına sahip ülkelerin ilgili şir­ketleriyle görüşüyoruz” değer­lendirmesinde bulundu.

“Proje için önemli bir kavşaktayız”

Bu projeyi uluslararası doğ­rudan yatırımlar açısından fırsat olarak kullanılıp, Türki­ye’nin önemli ihtiyacının gi­derilmesinde de adım atacak­larını dile getiren Ermut, “Şu anda projenin şekillenme aşa­masında önemli bir kavşakta­yız” dedi. Sermaye artışının neden yapıldığına ilişkin so­ruya Ermut, “Bankaların piya­salardaki dalgalanmalar karşı­sında daha güçlü hale gelmesi amacıyla yaklaşık 111,7 milyar lira ilave güçlendirme yapıldı. Pandemi ve sonrası etkilerin bankacılık sistemini ve genel itibariyle finansal sistemi zor­ladığı bir dönem olduğu için risk oluşmaması adına TVF de üzerine düşen görevi yap­tı. Sermaye artışı sonrası kay­nakların nasıl kullandığıyla il­gili TVF kamu bankalarının kredi verme politikalarına mü­dahale etmemektedir” şeklin­de cevap verdi.

Çaykur’a danışmanlık desteği

Salim Arda Ermut, Kamu İktisadi Teşebbüslerin (KİT) kamu yararını öncelediğini belirtti. Ermut, “Bu durum da söz konusu bazı kurumların statüsünden kaynaklanmakta olup zaman zaman zarar açıklamalarına yol açmaktadır. Bununla birlikte bunda TVF’ye devriyle ilgili bir sebep sonuç ilişkisi yoktur” diye konuştu. Çaykur’a verdikleri katkılara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ermut, Çaykur’a karlılık oranlarının arttırılmasına ilişkin danışmanlık desteği sağladıklarının altını çizdi. Ermut, “Yeni bir yatırım var mesela. Onun fizibilitesini yine beraber yaptık. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar katkımızı vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x